Özlü Sözler

İnsanın alışamayacağı acı yoktur. Gabriele D’Annunzio

Büyük insanlar yakınmadan büyük acılara katlanırlar. Schiller

İnsan ya acılarını unutmasını,ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Balzac

Istırapla yüklü tiyatroların isteklisi çoktur. Çünkü pek çok insan acıyı, sevinçten daha çok beğenir. Hecazi

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. Puşkin

Mutsuzlara çıkışmamız, acımaya mecbur olmayalım diyedir. Vauvenargues

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. Albert Camus

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolaylıkla sever. A. Maurois

Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. Alexandre Dumas Fils

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felaketlerin kurnazca bir tahminidir. La Rochefoucauld

Yaşlılarda acıma hissi azdır! Beyin yumuşadıkça kalp katılaşır. La Rochefoucauld

İnsan acıdıklarını sever. Balzac

Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahid, Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet. Ziya Paşa

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues

Bir tek kimseye yapılan adaletsizlik herkese çevrilmiş bir tehdittir. Montesquieu

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. Hz.Muhammed

İyi adam dediğimiz kendimize en çok benzeyendir. Cenap Şehabettin

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır. Schiller

Anlamak, affetmek demektir. Madame de Stael

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, yüreksizlerin doğasında af diye bir şey yoktur. L.Sterne

Kişi yanlışlarının tanığını, en çok onu bağışlayamaz. Cemal Süreya

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor. Özdemir Asaf

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiç bir şey kalpleri birbirine bağlamaz. J.J. Rousseau

Noksana nazar eyliyen ahbab değildir. Haşmet (Sadrazam Abbaszade)

Sertlik, bir çeşit ahmaklıktır. Paul Valery

Ahmakların en belalısı irfan sahibi olandır. La Rochefoucauld

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Zeki, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır. Lao-tzu

Akrabaların sevmediği insanı kimse sevmez. Plautus

Kendini olduğundan daha az göstermek tevazu değil, budalalıktır; kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Montaigne

İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İbni Haldun

Onlara anladıkları kadar söyleyin. Hz.Muhammed

Çabuk anlaşılan şey uzun ömürlü değildir. Dostoyevski

Hiçbir süs ve tuvalet, bir kadını analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Brachvogel

Bir kadın anne olana kadar bir çocuktur. Strindberg

Anası olmayanın babası da olmaz. Atasözü

Gençler yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler. G.Chapman

Bir şey arzu etmek, mutlu olmamak demektir. Paul Geraldy

Bence en ulu şey, hayata arzu duymadan bakmaktır, köpek gibi dilini sarkıtarak değil. F.Nietzsche

Erkeklerin tersine, kadınlar sevdikten sonra arzu etmeğe başlarlar. Henry de Montherlant

Çekingen aşık kıskanç koca olur. Oliver Goldsmith

İnsanoğlu sevildiğini sandığı için aşık olur. Alain

İlk aşkımız biraz sersemlikle bir hayli meraktan ibarettir. G.Bernard Shaw

Aşk, iki kişilik bencilliktir. Antoine de Salle

Fakirlik kapıdan girince, aşk pencereden çıkar gider. Thomas Fuller

Aşk, bir kişiyle diğerleri arasındaki farkı abartmaktır. G.Bernard Shaw

Aşk, karşılıklı bir yanlış anlamadır. Oscar Wilde

Aşk, insanın kendisinden kaçma duygusudur. Baudelaire

Aşk herkesi eşit kılar. Cervantes

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. Churton Collins

Aşk, kıyaslamanın son bulduğu andır. Ortega Y.Gasset

Kadının aşkı dilenilmez, ele geçirilir. M. Jokai

Kadınlarda aşk, ancak engellerle coşan yakıcı bir değişik hevestir. George Sand

Büyük aşka, gerçek dostluktan çok rastlanır. La Bruyere

Rüzgar alev için ne ise ayrılık da aşk için odur; ufak alevi söndürür, büyük alevi daha parlatır. La Rochefaucould

Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar. Nietzsche

Baldız kelimesinin başındaki “bal” birçok evlerin ağız tadını kaçırmıştır. R. H. Karay

Başarı güçlü olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. Oscar Wilde

Ne hasta bekler sabahı, ne kanlı şehidi mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. N.F.K

Bencillikle aşk, kardeş çocuklarıdır. John Keats

Bilge kendi mutluluğunun ustasıdır. Plautus

Büyük borçlar insanları değer bilmeye değil, kin beslemeye yöneltir. Nietzsche

Büyüklere çok sokulmak ihtiyacını ancak küçükler hisseder. Cenap Şehabettin

Büyüklük dağ gibidir, etekten görülmez. Rıfat Necdet Evrimer

Cahil sual sormaz. Benjamin Franklin

İnsanları, kendilerini küçük görmeye zorlayan çabaya ben cehennem adını veririm. A.Malraux

Cehennem, bilgisizedir. M.Rasim Mutlu

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyince insan okyanusu keşfedemez. Andre Gide

Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Montaigne

Cömertlik, dostluğun özüdür. Oscar Wilde

Tazının topallığı tavşan görünceye kadardır. Atasözü

Görgüsüzden hamur alacağına, eğil de yerden çamur al. Atasözü

Bizi iyi ile kötüyü bir tutmaya götürecek kadar insaf bence bir erdem olmaktan çıkar, tehlikeli bir zaaf olur. Choderlos de Laclos

İnsan kötülük yapmakla olduğu kadar iyilik yapmakla da hınç uyandırır. Machiavelli

Sıcaklık balmumu için ne ise, nezaket de insanlar için o demektir. Schopenhauer

Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. M.Gandhi

Hürmet çok kere korkunun bir şeklidir. Cenap Şehabettin

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hz. Muhammed

Yazarın dürüstlüğü kadınların bekareti gibidir, bir kez yitirince bir daha ele geçmez. E.Hemingway

Seçmek, seçmediğini kaybetmeyi göze almaktır. Andre Gide

Çocukluğu olmayanın, gençliği de olmaz. Nurullah Ataç

Çocukluğunu tam yaşamamış insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. Hölderlin

Her yeni doğan çocuk, Tanrı’nın hala insanlardan umudunu kesmediğini gösterir. Tagore

Aşk, dehanın besinidir. Gustave Flaubert

Deha, biraz daha sabırlı olabilmekten başka bir şey değildir. Buffon

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. Thomas Edison

Köpeklerin dudaklarıyla deniz kirlenmez. Mevlana

Dertlerin en iyisi, kişinin alıştığı derttir. Plautus

Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir. Seneca

Bir kadından gelen derdi gene bir kadın iyileştirebilir. Alphonse Daudet

Hepimizde başkalarının dertlerine dayanacak kadar güç vardır. La Rochefoucauld

İnsan dilinin altında gizlidir. Hz.Muhammed

Ancak ihtiyacı olmayanın dostu vardır. Shakespeare

Kendine dost olan, bilin ki herkese de dosttur. Seneca

Gözdenin dostu olmaz. Thomas Gray

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. Aristotales

Köle misin? Senden dost olmaz. Zorba mısın? Senin dostların olmaz. Nietzsche

Kadınlardan çoğunun dostluktan bir şey anlamamaları, aşkı tattıktan sonra dostluğun yavan gelmesindendir. La Rochefoucauld

Çok dostu olan adam bizce kötü kadın gibi, kocasının üstüne adam seven kadın gibi birşeydir; dostluk o kadar çok bölünmeye gelmez, gücünü kaybeder. Lukianos,Samsatlı

Duygu; düşüncesi olmayanların, düşünemeyenlerin sığınağıdır. Nurullah Ataç

Mutlu ya da mutsuz olmanız küçük bir şeye bağlıdır. Düşünce biçiminize. Marcus Aurelius

Veren el, alan elden yücedir. Hz. Muhammed

Bir güzel kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Cenap Şehabettin

Erkek olmadığıma memnunum, yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. Madame de Stael

Erkekler güzel şeyler söylemeyi bırakınca, onları artık düşünemez de olurlar. Oscar Wilde

Evlilik aşkın mezarıdır. Stendhal

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir şeydir. Çehov

Evlenme davaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır. H. de Balzac

Fakirliğin tahrip etmeyeceği erdem yoktur. John Florio

Hayat Tanrı’nın armağınıdır; fakat iyi yaşama, felsefenin armağanıdır. Seneca

Gerçek felsefe, aklımızı kullandığımız takdirde, en kederli hadiseler ile en dokunaklı acılar arasında bile, daima memnun olabileceğimizi öğretir. Descartes

Kimse size başka türlü olmak fırsatını vermezse, namuslu olmak kolay. G.Bernard Shaw

Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır. Mark Twain

Her gerçek, her kulağa göre değildir. Umberto Eco

Yalan söylemek için hiçbir neden yok iken bile, gerçeği tam olarak söylemek çok güçtür. George Eliot

Gözyaşları olanlara ne mutlu! Goethe

Gözyaşları ile yıkanan yüzden daha temiz bir yüz olamaz. Shakespeare

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Said-i Nursi

Genellikle, bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. Ruskin

Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiğimiz içindir. La Rochefoucauld

Düşmanlarımızın felaketlerine acımamız, iyilikten çok gururun mahsulüdür; onlardan üstün olduğumuzu hissettirmek içindir ki, kendilerinden merhametimizi esirgemeyiz. La Rochefoucauld

Şu illerin taşı hiç bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni. Pir Sultan Abdal

Bugünümüz saadetle geçmedikçe yarın diye bir şey yoktur. Sophokles

Eğer hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizin toplumunuzu mahveder ve yerine günah işleyip af dileyen bir toplum getirirdi. Hz. Muhammed

İyi taraflarımız da bütün günahlardan arınmış değildir. Montaigne

En az merhamet gösterenler en büyük günahları işleyenlerdir. Beaumarchais

Yeryüzünde gün ışığına lâyık olmayan nice insan var, ama güneş hergün doğar. Seneca

Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. Şeyh Said

Bir kişiye haksızlık eden birçok kimseleri tehdit eder. Publilius Syrus

Halk, kötü şeye iyi şeyden fazla inanır. Boccaccio

Avam yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder. Cenap Şehabettin

Hayat; asıl hakir görüldüğü zaman kıymetlidir. Henrich von Kleist

Sevme engelli kimseler içki içmesinler. Cemal Süreyya

İnsan, en az bildiği şeye, en çok inanır. Montaigne

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. Montaigne

İyi insan olmak istersek, evvela fena insan olduğumuza inanmalıyız. Refik Halit Karay

Hiçbir iş görmeyen adam, hiçbir şeyi sevmez. Alain

Kimin ters giderse bir zaman işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Geredeli Figani

İyiliği doğal olarak, gelişigüzel,tıpkı çiçeklerin koku saçtıkları gibi yapamazsanız iyilikten ne çıkar? Somerset Maugham

Deryaya bıraksan eylik zây olmaz. Baba Süleyman

İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes. Cenap Şehabettin

Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği zerafetle de yapmak gerekir. Diderot

İnsanlar bize kendilerine yaptığımız iyiliklerden dolayı değil, kendilerinin bize yaptıları iyiliklerden dolayı bağlanırlar. Eugene Labiche

Dünyada bir kadın için, herhangi bir erkeği etkisi altına aldığını bilmesi kadar zevkli bir şey yoktur. Balzac

Kadınlar, kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için can verirler. H. E. Adıvar

Yazık kahramanlara gerek duyan ülkeye. Brecht

Şaşkın kaptana düşer,dümeni bozuk gemi.Tezekten terazinin boktan olur dirhemi. Namdar R.Karatay

Kıskançlık aczin isyanıdır. Raif Necdet Kestelli

Kıskançlık, bizi kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir. Chateaubriand

Kıskançlık duymayan bir kimse gerçek niteliklerle doğmuş demektir. La Rochefoucauld

Kendi kitaplarından bahseden bir yazar,kendi çocuklarından bahseden bir anne kadar kötüdür. B.Disraeli

Konuşma yeteneği insana düşüncesini gizlemek için verilmiştir. R.P. Malagrida

Kim etrafa korku salarsa, kendisi de korkusuz değildir. Epikuros

Hayat alışverişinde biz meziyetlerimizden ziyade kusurlarımız yüzünden hoşa gideriz. La Roch

Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar çok kusur ararız. Cenap Şehabettin

Hiç kusurumuz olmasaydı, başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık. La Roch

Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir. La Rochefoucault

Yaptığımız kötülüklerden ziyade meziyetlerimizdir ki, başkalarının kin ve şerrini üstümüze çeker. La Rochefoucault

Mutluluk, maddi sevinçlerden oluşsaydı, çayıra kavuşan öküzleri mutlu saymamız gerekirdi. Herakleitos

Mutluluk, varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk şeklidir. Montesquieu

Mutluluk makineye benzer; ne kadar basit olursa o kadar az bozulur. Agâh İzzet Yazgaç

Gerçekten mutlu olanlar iyi insanlardır. Henri-Frederic Amiel

Hiçbir kötü insan mutlu değildir. Juventus

Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. Platon

Saadet, başkasında olana tahammül etme iktidarıdır. Cemil Sena Ongun

Yeryüzünde insanın kavuşabileceği en büyük mutluluk, kendi kendinden memnun olmaktır. T.Mann

İnsanlar, mutlulukları daraltan yaratıklardır. E.Hemingway

Sükût etmek gibi âlemde nâdâna cevap olmaz. Şefii Mevlevi

Tek yüzün görmiyelim, var Mısır’a sultan ol! Necati

Neşesiz adam eksik adamdır. Salâh Birsel

Neş’e yenenlerin silahıdır. Wilhelm Stekel

Zekânın en çok görülen işaret ve belirtisi neşedir. Montaigne

Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. Shakespeare

Öfkeni dostuna söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın. William Blake

Öfkeliyken konuş. Göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın. Ambrose Bierce

Çaydaki kurbağanın vak vak ile leyleğin ömrü geçer lâk lâk ile. Namdar Rahmi Karatay

Övünmek fırsatını bulamadığımız zaman az konuşuruz. La Rochefoucauld

İnsan genellikle övülmek için över. La Rochefoucauld

Mevkilerini para ile satın alan kişiler,masraflarına geri almak yoluna düşerler. Aristoteles

Alçak ruhlu olanlar para arar, yüksek ruhlu olanlar ise saadet arar. Dostoyevski

Büyük ruhlar ıstıraplarına sessizce katlanırlar. Schiller

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Montaigne

Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. M.Rasim Mutlu

Sabrı olmayanlar ne kadar fakirdirler. Shakespeare

En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun, sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın. Ziya Paşa

Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun. İbni Sina

Bir sırrı sürekli olarak saklamak insanın ruhunu en çok olgunlaştıran şeydir. H. De Balzac

Sen daha kendi sırrını saklayamıyorsan, bir başkasından senin sırrını saklamasını nasıl istersin? Seneca

Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır. Yahya Kemal Beyatlı

Büyük şiir düşüncelerimizi doyurmaz, allak bullak eder. Montaigne

Şöhret, ancak küçücük dozları alındığında faydalı bir zehirdir. H. De Balzac

Şüphe mutluluğun olduğu kadar, erdemin de düşmanıdır. Samuel Johnson

Milliyetçilik, alçakların son sığınağıdır. Samuel Johnson

Talih, beceriksizlerin maharete verdikleri isimdir. Cenap Şehabettin

Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur. G.Bernard Shaw

Ümit kötülüklerin en korkuncudur. Çünkü işkenceyi uzatır. Nietzsche

Üzüntünü başkasına açma, daha çok üzülürsün. Rıfat Necdet Evrimer

Öyle insanlar vardır ki, ancak başkalarını üzdükleri zaman sevinirler. Andre Maurois

Vazife, insanın başkalarından beklediği şeydir, kendi yapacağı şey değil. Oscar Wilde

Yalan söyleyenlerin güçlü bir belleğe ihtiyaçları vardır. Corneille

Hangi kaçık olsa doğruyu söyleyebilir.Ama yalan söylemesini bilmek, az çok aklı başında olan insan işidir. Samuel Butler

Yaşlanmak, insanları sevmek için gereken gayretten vazgeçmek demektir. Edmond Jaloux

Etin gevşemesine bir başka ad bulmak gerek. Zira, ihtiyarlamak demek, kendinden başka hiç kimseyi sevmemek demek. Nazım Hikmet

Her zaman yazabileceğimi hiçbir zaman yazmam. Paul Valery

Şecaat arz ederken merd-i Kıbti sirkatin söyler. Koca Ragıp Paşa

Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa tesadüf edebilirsin; fakat biri sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir. Cenap Şehabettin

Share