NIETZSCHE'SİZ HAYAT BİR HATADIR (Felsefe/Nemesis Yayınları/2012)

nietzsche-siz-hayat-bir-hatadirnietzsche-siz-hayat-bir-hatadirnietzsche-siz-hayat-bir-hatadir

Kendisine tehlikeli belkinin filozofu diyen Nietzscheye kayıtsız kalmak imkânsızdır. O, öylesine güçlü bir sesle konuşur ki, mutlaka kafanızı çevirip bakmak ihtiyacı duyarsınız. Onun ya izinde, ya da karşısında olursunuz. Çünkü bir yaşam filozofu olan Nietzschenin eserleri, insan olmanın ne anlama geldiğine dair en önemli sorularla ilgilenir. Onun derdi kuru ve soyut sözlerle felsefe yapmak değildir; Nietzsche, yaşama doğrudan dokunmak ister.
 
Onun amacı yeni ve insana uygun, onu yücelten değerlere yer açmaktır. O, putları, sorgulamadan inanılan değerleri, insanı bir 'sürü' varlığı hâline getiren inanışları yerle bir etmek ister. Nietzshenin felsefesi en çok, kendi olma yolculuğuna çıkmayı göze alabilecek kadar cesur, ne pahasına olursa olsun bu yolculuğu sonuna dek vardırmayı isteyen gözü pek insanlara yardımcı olabilir. Çünkü Nietzsche bu yoldan geçmiş biri olarak haykırır kitaplarında...
 
Peki bir yaşam filozofu olarak Nietzsche bize nasıl yaşamamız gerektiğini söyler mi ya da insanlara bir reçete verir mi? Cevap hayır. O, insanlığı kurtarmak ve düzeltmek gibi şeylere inanmadığını açıkça ilan eder. İnsanlığı düzeltmek herhâlde benim vadedeceğim en sonuncu iş olurdu... Bu kitapta Nietzschenin yaşam öyküsünü, hayata yön veren aforizmalarını ve üstinsan olmaya giden yolları okuyacak,Nietzschesiz hayatın bir hata olduğuna siz de inanacaksınız...

Share