Süleyman A. Örnek Hakkında

Süleyman A. Örnek Kimdir

Geçmiş yıllarda bir bayram günü olarak kutlanan 27 Mayıs tarihinde Denizli’de doğdum. Lisans öğrenimimi On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Yabancı Diller İngilizce Bölümü’nde tamamladım. Daha Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans çalışmamı “Nietzsche’de Yaşama Sorunu” adlı tezimle bitirdim. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisans çalışmama devam etmekteyim.

İlk romanım olan “Kaybetmeye Övgü” 2003 yılında Galata Yayınları tarafından yayımlandı. Bu romanda kaybetme duygusu etrafında tercihlerin, mahkumiyet gibi yaşanan evliliklerin ve yaşamın samimi bir sorgulanması yer almaktadır.

“İntihar Etüdleri Dairesi” adlı romanım ise önce 2008 yılında Plato Yayınları tarafından, 2010 yılında ise Nemesis Kitap tarafından yayımlandı. Bu romanda intihar gibi trajik bir olguyu çok katmanlı bir ironiyle ele almaya çalıştım. Çıkış noktası Aristo’nun “İntihar devlete karşı işlenmiş bir suçtur” cümlesi olan bu roman esasen yoğun bir devlet-otorite eleştirisi olarak da okunabilir.

Yine Nemesis Kitap tarafından 2010 yılında “Cehennem Öyküleri” adlı öykü kitabım yayımlandı. Bilerek ya da bilmeden hayatı birbirimiz için nasıl bir cehenneme çevirdiğimizi ve masumiyetimizi yavaş yavaş nasıl yitirdiğimizi anlatan bu öykü kitabı metafizik cehennemden çok aslında yeryüzü cehennemleriyle ilgili.

“Nietzsche’siz Hayat Bir Hatadır” isimli popüler felsefe kitabım da yine Nemesis Kitap tarafından 2012 yılında yayımlandı. Nietzsche’nin ayrıntılı bir yaşam öyküsünü, onun kadınlara, aşka, sosyalizme ve hayata bakışını irdeleyen bu çalışma aynı zamanda onun aforizmalarının toplu bir değerlendirmesini de içermektedir. Bu kitap, insanı görkemli bir noktaya ulaştırmak isteyen Nietzsche’ye giriş kitabı olarak da okunabilir.

Felsefe eğitimimin bir ürünü olan “Nietzsche’de Yaşama Sorunu” adlı yüksek lisans tezim ise Belge Yayınları tarafından 2012 yılında yayımlandı. Bu kitapta ise Nietzsche’nin Sokrates’le başlayan geleneksel Batı metafiziğine ve bu çizginin doğurduğu nihilizme getirdiği eleştiriler yer almaktadır. Nietzsche’nin insanı yücelten ve yaşamın nasıl olumlanlanması gerektiğini gösteren çözümlemeleri de bu kitapta bulunmaktadır.

Mutluluk üreten tutum ve bakış açılarını derinlemesine irdelemeye çalıştığım, somut-başarılmış bir mutluluk tavrı sunduğum bir “iyi yaşam” kitabı olan “Mutluluk” adlı çalışmam da 2014 yılında uzun süredir birlikte çalıştığım Nemesis Kitap tarafından yayımlandı.

Türkiye’nin neden mutsuz bir coğrafya olduğunu tüm yönleriyle irdelemeye çalıştığım “iyi yaşam” kitaplarımdan olan “Mutsuzluğun Başkenti Türkiye” adlı çalışmam da 2015 yılında yine Nemesis Kitap tarafından yayımlandı.

Halen “normal nedir”i sorgulayan ve okunduğunda bu coğrafyanın ürettiği insanın panaromik bir görüntüsünü verecek olan  bir Türkiye romanı gibi kurguladığım kitap üzerindeki hummalı çalışmam sürüyor. Bu roman çalışmamın ve psikoloji eğitimimin dışında iki ayrı ofisimde danışmanlık hizmeti sunmakta ve yurdun çeşitli yerlerinde seminerler vermekteyim...


Share